99630

Оптические технологии сортировки твердых бытовых и промышленных отходов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Специалисты многих стран работают над проблемой безвредной переработки и утилизации ТБО. Но перед этим необходимо рассортировать мусор. В западных странах используют линии полностью автоматической сортировки ТБО, которые существенно повышают эффективность отбора вторичного сырья

Русский

2016-10-02

458 KB

0 чел.

Оптические технологии сортировки твердых бытовых и промышленных отходов

В настоящее время специалисты многих стран работают над проблемой безвредной переработки и утилизации ТБО. Но перед этим необходимо рассортировать мусор. В западных странах используют линии полностью автоматической сортировки ТБО, которые существенно повышают эффективность отбора вторичного сырья. В России на данный момент времени используются в работе лишь отдельные элементы таких автоматических систем, акцент, в основном, сделан на ручную сортировку.

Европе проблема получения из бытовых отходов вторичного сырья осуществляется, в большей степени, за счет масштабной организации раздельного сбора отходов в местах их формирования, в России данная задача до сих пор не решена. Вопрос о создании полностью автоматизированной линии сортировки ТБО, происходящей из неразделенного потока мусора, является весьмаактуальным в России.

Научная новизна работы заключается: в изучении возможности разработки технологии оптической сортировки с улучшенными характеристиками разделения ТБО, где сортировка будет производиться из входящего потока смешанных объектов различного химического состава. Основная цель: полная автоматизация процесса сортировки с исключением этапа ручной досортировки.

Существующие технические решения

Рисунок 1 – Принцип действия оптической сортировки

В зависимости от заданной задачи используются разные машины, но принцип действия один (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принцип действия оптической сортировки

Принцип действия: загрузка материала и перемещение его по конвейеру, сканирование, разделение посредством высокочастотных пневматических импульсов

Принцип работы данной системы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Система autosort

Принцип действия: загрузка материала; распределение и перемещение по конвейерной ленте, облучение поверхности отходов излучением с длиной волны в видимой области спектра(VIS), либо в ближней инфракрасной зоне спектра(NIR); разделение посредством высокочастотных пневматических импульсов.

Стадия работы

НИР. На данный момент проведен аналитический обзор и патентный поиск, создана структурная схема измерительной установки и проведены предварительные экспериментальные исследования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68939. Історія об’єктно-орієнтованого програмування 35.5 KB
  Оскільки стимулом розробки мови C++ було об’єктно-орієнтоване I програмування (ООП), необхідно розуміти його основні принципи. Обєктно-орієнтоване програмування — досить могутній механізм. З моменту винаходу комп’ютера методології програмування різко змінилися, в основному із-за зростаючої складності програм.
68940. Класи та об’єкти в мові С++ 45 KB
  Клас є абстрактним типом даних, який визначається користувачем, і є моделлю реального обєкту у вигляді даних і функцій для роботи з ними. Дані класу називаються полями (по аналогії з полями структури), а функції класу — методами. Поля і методи називаються елементами класу.
68941. Контейнери 23.5 KB
  Іншими словами ви оголошуєте клас який містить члени даних які самі є екземплярами інших класів або покажчиками на інші класи. За допомогою контейнера класгосподар отримує доступ до відкритих членів класів що містяться. Деякі знавці C вважають за краще використовувати контейнери а не множинне спадкоємство...
68942. Inline функції 36.5 KB
  Визначення функцій що підставляються усередині класу Мова C володіє важливою властивістю: у нім існують функції inline functions що підставляються які широко використовуються в класах. Щоб замінити виклик функції підстановкою перед її визначенням слід вказати слово inline.
68943. Статичні члени класу 43.5 KB
  Якщо перед оголошенням змінної-члена поставити ключове слово static, компілятор створить тільки один екземпляр цієї змінної, який використовуватиметься всіма об’єктами даного класу. На відміну від звичайних змінних-членів, статичні змінні-члени не копіюються для кожного об’єкту окремо.
68944. Статичні функції-члени 28 KB
  Функції-члени також можуть бути статичними, але на них розповсюджується декілька обмежень. Вони мають прямий доступ тільки до інших статичних членів класу. (Зрозуміло, глобальні функції і дані також доступні статичним функціям-членам.) Статична функція-член не має покажчика this.
68945. Передача об’єктів функціям. Повернення об’єктів 37.5 KB
  Об’єкти можна передавати функціям, як звичайні змінні. Для цього застосовується звичайний механізм передачі параметрів по значенню. Не дивлячись на зовнішню простоту, цей процес може привести до несподіваних наслідків, що стосуються конструкторів і деструкцій.
68946. Покажчик this 29 KB
  При виклику функції-члена їй неявно передається покажчик на зухвалий об’єкт. Цей покажчик називається this. Розглянемо програму, в якій описаний клас pwr, призначений для обчислення ступеня деякого числа.
68947. Вказівники на члени класу 32 KB
  Вказівник такого вигляду називається вказівником на член класу. Цей незвичайний вказівник задає зсув усередині об’єкту відповідного класу. Оскільки вказівники на члени класу не є вказівниками в звичайному сенсі слова до них не можна застосовувати операторів.