99660

Понятие и значение страхования

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Содержание страхования составляет деятельность по формированию денежных фондов, из состава которых осуществляется возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании

Русский

2016-10-06

26.5 KB

1 чел.

Понятие и значение страхования.

Страхование представляет собой способ организации централизованного денежного фонда за счет взносов лиц, участвующих в образовании такого фонда собственными денежными средствами.

Содержание страхования составляет деятельность по формированию денежных фондов, из состава которых осуществляется возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании. Возмещаемые убытки являются следствием обстоятельств, наступление которых носит случайный характер, т.е. независимо от воли. При этом наступление обстоятельств возможно, но не неизбежно. Соответственно, страхование осуществляется на случай наступления определенных обстоятельств. Возмещение убытков лиц, участвовавших взносами в формировании денежных фондов, осуществляется путем разложения убытков, возникших у лица среди множества ли. Организация формирования денежного фондов, а также возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании, осуществляется специальным субъектом – страховщиком.

Целью страхования является защита имущественных интересов лиц, путем восстановления первоначального положения, нарушенного в результате непредвиденных обстоятельств.

Функции страхования направлены на обеспечение получения возмещения от 3 лица, которое ответственно за причинение убытков, либо убытки вообще не подлежат субъективному возмещению.

Объектом страхования являются интересы. При этом интересы опосредуются благом, которое может быть как материальным, так и не материальным (здоровье), однако интерес, как объект, всегда носит имущественный характер, то есть заключается в получении денежных средств. При этом объем интереса определяется по степени вероятности наступления того обстоятельства, на случай которого осуществляется страхование.

Различаются виды интересов (объектов):

1. интерес, заключающийся в обеспечении сохранности имущества на случай его повреждения или утраты.

2. интерес, заключающийся в получении обеспечения на случай утраты трудоспособности, повреждения здоровья или смерти.

3. интерес, заключающийся в получении возмещения на случай совершения правонарушения и привлечения к ответственности нарушителя.

Не допускается страхование противоправных интересов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53454. Кристаллическое строение вещества 711 KB
  Кристаллическая решётка — вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла. Решётка имеет сходство с канвой или сеткой, что даёт основание называть точки решётки узлами. Решёткой является совокупность точек, которые возникают из отдельной произвольно выбранной точки кристалла под действием группы трансляции
53455. Інтернет технологія Веб-квест 38.5 KB
  Webквестом називається спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності для виконання якої учні здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за вказаними адресами. Щоб дана робота була максимально ефективною webквест спеціальним чином організована webсторінка повинен містити наступні частини: введення в якому описуються терміни проведення і задається початкова ситуація; цікаве завдання яке можна реально виконати; набір посилань на ресурси мережі необхідні для виконання завдання. Деякі але...
53456. Классный час «Безопасный интернет» 160.5 KB
  Ведущий1 С одной стороны Интернет прочно вошел в наш обиход и очень облегчает поиск любой информации. С другой стороны есть люди которые считают что Интернет бич нового тысячелетия. Давайте разберемся что же такое Интернет на самом деле.
53457. Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло? 142 KB
  Вчитель виконує роль судді в диспуті сторін, який незалежно і аргументовано буде приймати, або відкидати доводи, що приводяться, і стежити за тим, щоб одні і ті ж аргументи не повторювалися в різному формулюванні, і за тим, щоб дискусія була в цивілізованих рамках.
53458. Інтернет: за і проти! 119.5 KB
  Обладнання: плакат Основні правила спілкування плакат №1 із зображенням комп’ютера плакат №2 із зображенням комп’ютера підключеного до мережі Інтернет; запис на дошці; малюнки учнів; пам’ятки картки зображення Золотої рибки ілюстрація мікрофон тощо. За часів сьогодення коли особливого значення набуває інформація вже ніхто не заперечує що комп’ютер увійшов до різних сфер сучасного життя і...
53459. The Internet and Social Networking Sites 115.5 KB
  A social network is a social structure made up of individuals (organizations) called “nodes”, which are tied (connected) by one or more specific types of interdependency, such as friendship, kinship, common interest, financial exchange, dislike, sexual relationships, or relationships of beliefs, knowledge or prestige.
53460. У Інтернет–клубі 97.5 KB
  Мета: повторити і поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його(ЇЇ) граматичні ознаки; виробляти вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, мислення; вчити учнів працювати з прикладними програмами; виховувати інформаційну культуру, любов до рідної мови.
53461. Винаходи. Досягнення науковців 33 KB
  Good morning, boys and girls! Today we’ll continue to work with the topic “Inventions and gadgets”. You have already done exercises and spoken about it with your teacher and now you’ll show your abilities. At this lesson we’ll revise all the vocabulary on the topic; we shall practice listening, reading, speaking and writing skills. Of course, we’ll make predictions using Future Indefinite and “to be going to…”.
53462. Оптимизация процедуры Heap_sort, особенности 19.42 KB
  ирамидальная сортировка (англ. Heapsort, «Сортировка кучей») — алгоритм сортировки, работающий в худшем, в среднем и в лучшем случае (то есть гарантированно) за Θ(n log n) операций при сортировке n элементов