99673

Логические операторы и функции пакета Mat Lab

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Логические операторы и соответствующие им функции служат для реализации поэлементных логических операций над элементами одинаковых по размеру массивов и записываются следующим образом...

Русский

2016-10-06

30.14 KB

0 чел.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Тульский государственный университет

Кафедра  Электроэнергетика

Применение ЭВМ в электроэнергетических расчетах

Лабораторная работа №4

Логические операторы и функции пакета MatLab

Направление подготовки:

140200 – «Электроэнергетика»

Форма обучения (очная)

Тула 2010 г.


 1.  Цель работы:

Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков работы с логическими операторами и функциями пакета MATLAB.

 1.  Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы
 2.  Логические операторы.

Логические операторы и соответствующие им функции служат для реализации поэлементных логических операций над элементами одинаковых по размеру массивов и записываются следующим образом:

Функция

Название

Оператор

and

Логическое И 

&

or

Логическое ИЛИ 

|

not

Логическое НЕ 

~

xor

Исключающее ИЛИ

any

Верно, если все эл-ты вектора равны нулю

all

Верно, если все эл-ты вектора не равны нулю

Cписок операторов отношения можно получить, используя команду

>>help ops

Logical operators.

   and        - Element-wise logical AND           &      

   or         - Element-wise logical OR            |      

   not        - Logical NOT                        ~      

   xor        - Logical EXCLUSIVE OR

   any        - True if any element of vector is nonzero

   all        - True if all elements of vector are nonzero

Работа операторов поясняется приведенными ниже примерами:

>> A=[1 2 3];

>> B=[1 0 0];

>> and(A,B)

ans =

    1     0     0

>> or(A,B)

ans =

    1     1     1

>> A&B

ans =

    1     0     0

>> A|B

ans =

    1     1     1

>> not(A)

ans =

    0     0     0

>> not(B)

ans =

    0     1     1

>> ~B

ans =

    0     1     1

>> xor(A,B)

ans =

    0     1     1

>> any(A)

ans =

    1

>> all([0 0 0])

ans =

    0

>> all(B)

ans =

    0

>> and('abc','012')

ans =

    1     1     1

Обратите внимание, что аргументами логических операторов могут быть числа и строки. При аргументах-числах логический нуль соответствует числовому нулю, а любое отличное от нуля воспринимается как логическая единица. Для строк действует уже отмеченное правило – каждый символ строки представляется своим ASC11-кодом.

 1.  Задание:
 2.  Ознакомиться с понятиями логического оператора и его функциями в пакете MATLAB.
 3.  Рассчитать задание в соответствии со своим вариантом по приведенной ниже схеме.

1

A=[1 2 3]; B=[2 3 4]

11

A=[2 1 3]; B=[0 3 3]

21

A=[1 0 7]; B=[2 4 0]

2

A=[3 0 5]; B=[6 7 8]

12

A=[1 2 4]; B=[2 2 2]

22

A=[4 2 7]; B=[2 5 9]

3

A=[9 1 2]; B=[3 4 5]

13

A=[7 6 3]; B=[0 6 9]

23

A=[1 6 0]; B=[2 3 7]

4

A=[6 7 8]; B=[9 1 4]

14

A=[3 2 8]; B=[7 7 4]

24

A=[0 2 9]; B=[2 0 5]

5

A=[7 5 3]; B=[2 2 1]

15

A=[4 7 9]; B=[5 3 1]

25

A=[4 0 5]; B=[2 3 4]

6

A=[0 2 3]; B=[4 7 3]

16

A=[1 6 0]; B=[3 7 6]

26

A=[1 6 7]; B=[4 0 0]

7

A=[1 2 5]; B=[0 3 4]

17

A=[0 2 9]; B=[0 2 8]

27

A=[1 2 0]; B=[8 5 4]

8

A=[0 2 5]; B=[1 8 0]

18

A=[1 2 1]; B=[1 0 5]

28

A=[1 4 3]; B=[5 4 0]

9

A=[1 5 3]; B=[7 3 6]

19

A=[1 6 7]; B=[2 5 9]

29

A=[1 0 0]; B=[2 6 7]

10

A=[1 6 3]; B=[2 3 8]

20

A=[5 2 8]; B=[0 4 4]

30

A=[1 2 3]; B=[4 0 9]

 1.  Выполнение отчета

Выполнить отчет о проделанной работе, в котором привести программу решения заданий 1 – 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1.  Что такое логический оператор?
 2.  Перечислите функции логических операторов?
 3.  Что означает функция And?
 4.  Что означает функция Xor?
 5.  Чему соответствует логический нуль при аргументах-числах?
 6.  Чему соответствует логическая единица при аргументах-числах?
 7.  Каким кодом представляется каждый символ строки?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56204. Впроваджуємо ідеї в життя: прислухаємося, досліджуємо, реалізуємо 504.5 KB
  Жива природа несе багато цінної для життя інформації. Зрозумівши ці істини на рівні підсвідомості дитина таким чином опирається на тисячолітню мудрість предків а володіючи нею буде завжди отримувати позитив від життя.
56205. Проблемы защиты прав правообладателя по договору коммерческой концессии 101.43 KB
  Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые возникают между участниками предпринимательской деятельности, осуществляемой с применением франчайзинга.
56206. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя 58 KB
  І моя задача і задача моєї школи створити комфортні умови навчання при яких учень відчуває свою успішність свою інтелектуальну досконалість що робить продуктивним сам освітній процес. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій...
56207. Шкільна газета як виховний орган шкільного самоврядування 29.5 KB
  Якщо розглядати школу як мікродержаву, то цілком природно, що в ній існують свої засоби масової інформації. І шкільна газета є одним із засобів, яка інформує, стимулює, змушує думати, міркувати, організовує і ін...
56208. Властивості степеня з цілим від’ємним показником 140.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з властивостями степеня з цілим показником; формувати вміння використовувати властивості степеня з цілим показником до перетворення виразів; розвивати вміння аналізувати...
56209. Степінь з натуральним показником 37.5 KB
  Мета: систематизувати знання властивостей степеня з натуральним показником формувати вміння виконувати дії з одночленами навички усних розрахунків; розвивати пам’ять виховувати почуття поваги до предмета.
56210. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини 251.5 KB
  Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини. Матеріальними моделями частини площини є наприклад поверхня столу поверхня віконного скла мармурова плита тощо.4 Позначають площини малими грецькими буквами наприклад – площини α β γ.
56211. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 79 KB
  Мета: розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання і самореалізації своєї особистості; визначити сутність понять стереотипи толерантність; формувати вміння застосовувати знання з різних навчальних курсів...
56212. Sterne des Sports 72.5 KB
  Guten Tag, liebe Kinder, es freut mich sehr, euch zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) L: Heute setzen wir unsere Arbeit am Thema „Sport“ fort. Wir werden heute über die bekannten Sportler sprechen, Texte lesen und hören.