99684

Табулирование значений функций

Лабораторная работа

Физика

В ходе лабораторной работы была написана программа для определения таблицы значений функции. Были определены максимальное и минимальное значения функции. Результаты выведены на экран монитора.

Русский

2016-10-08

82.5 KB

1 чел.

Федеральное государственное автономное

Образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

Институт Инженерной Физики и Радиоэлектроники

институт

Радиотехники

кафедра

Отчет по лабораторной работе №2

«Табулирование значений функций»

Вариант 23

Подпись, дата

Преподаватель                                           Валиханов М. М.

Подпись, дата

Студент РФ14-41Б                                                                 Фомичев М. М.

Красноярск 2015г.


Оглавление

1.Задание 3

2.Блок-схема 3

3.Текст программы. 4

4.Результат работы программы 4

5.Вывод 4

1. Задание 

Составить программу для определения таблицы значений функции (1) в диапазоне x[1;6] с шагом Δx=1. Определить максимальное и минимальное значения функции. Результаты вывести на экран монитора.  

    (1)

2. Блок-схема

На рис.1 представлена блок-схема для выполнения задания 1.  

Рис.1

3.Текст программы

Ниже приведен текст программы для выполнения задания 1.

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main()

{

float x, y, a = 2,max,min;

int i;

printf("N\tx\tY");

max = -INFINITY;

min = INFINITY;

for (i = 1, x = 1; x <= 6; x++, i++)

{

 y = sqrt(1.0 / a*(x - 0.5)*cos(x / a)*cos(x / a));

 printf("\n%d\t%1.0f\t%f", i, x, y);

 if (y > max)

  max = y;

 if (y < min)

  min = y;

}

printf("\nmax=%f\tmin=%f", max, min);

 getch();

}

4. Результат работы программы

На рис. 2 представлены результаты работы программы.

Рис. 2

5.  Вывод

В ходе лабораторной работы была написана программа для определения таблицы значений функции (1) в диапазоне x[1;6] с шагом Δx=1. Были определены максимальное и минимальное значения функции. Результаты выведены на экран монитора.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з обєктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розвязування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розвязання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розвязку деяких модельних задач.
67838. Сутність та завдання кримінального процесу 133.5 KB
  В реальному житті практично кожному випускнику юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами розслідування злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів...
67839. Принципи кримінального процесу 133.5 KB
  Отже, принципи (засади) кримінального процесу — це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів...
67840. Суб’єкти кримінального процесу 175.5 KB
  Розглянувши та уяснив основні положення перших двох тем з яких Ви взнали поняття кримінального процесу та його принципи ми переходимо до вивчання більш важкої теми конкретизуючої більш посередньо учасників кримінального процесу.
67841. Доказательства в уголовном процессе 134.5 KB
  При расследовании любого уголовного дела и рассмотрение его в суде необходимо установить в точном соответствии с действительностью все фактические обстоятельства совершенного преступления. Вся сложность этой работы заключается в том, что следователь, прокурор и суд...
67842. Види джерел доказів 125 KB
  Показання осіб які приймають участь у процесі як джерело доказів показання свідків потерпілого підозрюваного і обвинуваченого Речові докази як джерело доказів. Протоколи слідчих і судових дій інші документи як джерела доказів у кримінальному процесі.
67843. Порушення кримінальної справи 196.5 KB
  У період переходу до ринкової економіки, побудови правової держави одним із завдань є забезпечення судового додержання законності у всіх сферах діяльності суспільства. Це, зокрема, стосується правоохоронної діяльності, розширення і поглиблення досліджень проблем кримінально-процесуального права...