99696

Знакомство с САПР Quartus II. Комбинационная логика

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: знакомство с САПР - приобретение основ работы в схемном редакторе. Реализовать схему устройства в соответствии с заданной таблицей истинности - комбинационная логика.

Русский

2016-10-08

504.8 KB

0 чел.

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Кафедра «Вычислительная техника»

   

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Знакомство с САПР Quartus II. Комбинационная логика

Студент,         КИ11-08Б         __________              Лаптев И.Е.

                                   номер группы                подпись, дата                         инициалы, фамилия

Студент,         КИ11-08Б         __________              Носков Н.К.

                                   номер группы                подпись, дата                         инициалы, фамилия

Преподаватель                         __________              Титовская Т.С.

               подпись, дата

Красноярск 2015

Лабораторная работа №1

Знакомство с САПР Quartus II. Комбинационная логика

Цель работы: знакомство с САПР - приобретение основ работы в схемном редакторе. Реализовать схему устройства в соответствии с заданной таблицей истинности - комбинационная логика.

Вариант №8

Задание: Сумматор четырёхразрядных чисел (8 входов, 5 выходов).

Таблица 1. Таблица истинности схемы.


a[3]

a[2]

a[1]

a[0]

b[3]

b[2]

b[1]

b[0]

Sum_out

Sum[3]

Sum[2]

Sum[1]

Sum[0]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Рис.1. Схема четырёхразрядного сумматора.

Рис.2. Диаграмма работы программы

Листинг программы лабораторной работы №1

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

LIBRARY work;

ENTITY Lab_1 IS

PORT

(

 a :  IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

 b :  IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

 sum_out :  OUT  STD_LOGIC;

 sum :  OUT  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)

);

END Lab_1;

ARCHITECTURE bdf_type OF Lab_1 IS

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_0 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_1 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_24 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_25 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_26 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_27 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_6 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_7 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_28 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_29 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_12 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_13 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_30 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_31 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_18 :  STD_LOGIC;

SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_19 :  STD_LOGIC;

BEGIN

SYNTHESIZED_WIRE_31 <= '0';

SYNTHESIZED_WIRE_30 <= a(0) XOR b(0);

SYNTHESIZED_WIRE_27 <= SYNTHESIZED_WIRE_0 XOR SYNTHESIZED_WIRE_1;

SYNTHESIZED_WIRE_0 <= SYNTHESIZED_WIRE_24 AND SYNTHESIZED_WIRE_25;

SYNTHESIZED_WIRE_1 <= a(1) AND b(1);

SYNTHESIZED_WIRE_26 <= a(2) XOR b(2);

sum(2) <= SYNTHESIZED_WIRE_26 XOR SYNTHESIZED_WIRE_27;

SYNTHESIZED_WIRE_29 <= SYNTHESIZED_WIRE_6 XOR SYNTHESIZED_WIRE_7;

SYNTHESIZED_WIRE_6 <= SYNTHESIZED_WIRE_26 AND SYNTHESIZED_WIRE_27;

SYNTHESIZED_WIRE_7 <= a(2) AND b(2);

SYNTHESIZED_WIRE_28 <= a(3) XOR b(3);

sum(3) <= SYNTHESIZED_WIRE_28 XOR SYNTHESIZED_WIRE_29;

sum_out <= SYNTHESIZED_WIRE_12 XOR SYNTHESIZED_WIRE_13;

SYNTHESIZED_WIRE_12 <= SYNTHESIZED_WIRE_28 AND SYNTHESIZED_WIRE_29;

SYNTHESIZED_WIRE_13 <= a(3) AND b(3);

sum(0) <= SYNTHESIZED_WIRE_30 XOR SYNTHESIZED_WIRE_31;

SYNTHESIZED_WIRE_25 <= SYNTHESIZED_WIRE_18 XOR SYNTHESIZED_WIRE_19;

SYNTHESIZED_WIRE_18 <= SYNTHESIZED_WIRE_30 AND SYNTHESIZED_WIRE_31;

SYNTHESIZED_WIRE_19 <= a(0) AND b(0);

SYNTHESIZED_WIRE_24 <= a(1) XOR b(1);

sum(1) <= SYNTHESIZED_WIRE_24 XOR SYNTHESIZED_WIRE_25;

END bdf_type;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і суб’єктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.
55348. Біла ромашка - символ чистого дихання 41 KB
  Мета проекту: формування у шкільної молоді моральних цінностей та життєвих навиків, які сприяють вихованню потреби практично впливати на подолання негативних поведінкових проявів...